Opzet

 

Sextant

Is Astro moeilijk? Ja en Neen.

Wat het voor de beginner lastig maakt, is onbekendheid met het concept en een aantal begrippen, het Astro-jargon. Ook is het werken in de Almanak en de Tafels in het begin verwarrend en vraagt om uitleg en oefening. Dit doen we in sommen.

Beheerst U dit, dan is Astro logisch omdat steeds dezelfde systematiek gevolgd wordt.
Kent U de weg, dan leiden enkele optellingen en aftrekkingen U naar een positielijn in de kaart.
En twee elkaar snijdende positielijnen geven dan een positie. Niets ingewikkelds aan. 

En zelfs als U alles weer vergeten zou zijn, dan nog komt U er omdat het bijgeleverde geplastificeerde stappenplan U door de procedure leidt. 

In twee dagen (10-16.30 uur) leert U de theorie van Astro en de praktische toepassingen d.m.v. sommen. We werken alleen met de zon. Deze is in de praktijk verreweg het belangrijkste. Na de cursus bent U in staat, waar ook ter wereld, met de zon Uw positie te bepalen. 

Alle stof, inclusief de sommen, zijn terug te vinden in de bijgeleverde syllabus (inclusief een geplastificeerd stappenplan). Ook is alle stof, incl. vele plaatjes, te vinden in het e-boek 'De Zon als GPS, een praktische handleiding voor astronavigatie'. Inmiddels is er ook een fysieke uitgave van dit studieboek. (watersportmedia)

Aan bod komen:

  1. Het concept; door een hoek te meten, weet je waar je zit. Hoe werkt dat?
  2. De set-up, de werking en het onderhoud van het sextant.
  3. De rol van tijd en het gebruik van de chronometer en stopwatch.
  4. De middagbreedte, de middaglengte en de poolstershoogte (de 'klassieke' astro).
  5. Het werken met de Nautische Almanak (Reeds) en de HO-249 Verkort Bestek Tafels en
  6. Het uitwerken van een zonshoogtemeting naar een positielijn en een positie in de zeekaart (de 'moderne' astro).

De AlmanakDe verkort Bestek TafelsSextant